Work in progress: Garden of Ghost Flowers

Drawings of sprites for resonance, 2020. Garden of Ghost Flowers (2020 -) Lundahl & Seitl och Untold Garden.

En serie samtal utifrån ett verk under arbete
av Lundahl & Seitl och Untold Garden studio

Under hösten 2021 och våren 2022 är Magasin III Museum for Contemporary Art värd för en serie föreläsningar, samtal och workshops i relation till Lundahl & Seitls och Untold Gardens arbete Garden of Ghost Flowers – ett föränderligt, levande konstverk.

Bakgrunden till samtalen är Magasin III:s intresse för att följa, stötta och uppmärksamma konstnärliga processer – en inriktning som institutionen utforskar närmare i olika typer av samarbeten och projekt med start i programserien Work in progress: Garden of Ghost Flowers

I just det här samarbetet uttryckte konstnärerna ett behov av att komma i kontakt med specialister inom ämnen som rör bland annat sociologi, filosofi, neurologi, matematik och evolutionsbiologi. Under seriens gång bjuds experter in att ge föredrag inom ämnen relaterade till projektet samt att föra samtal med konstnärerna. En referensgrupp bestående av personer med olika specialkompetenser inom konstnärernas intresseområden bjuds in att ta del av seminarierna på plats. Under processens gång bjuds även allmänheten in till program och workshops.


Om Garden of Ghost Flowers

det som inte är jag, men som jag är en del av

Garden of Ghost Flowers är en artificiell livsform som växer tack vare resonansen från dess mänskliga besökare.

Detta föränderliga levande konstverk är delvis inspirerat av det sociologiska begreppet resonans*, ett sätt att interagera med världen som inte baseras på kontroll, och av den hotade icke-fotosynteserande växten Monotropa uniflora, även känd som spökväxt – Ghost Flower.

Den virtuella spökväxten är beroende av nätverk av mänskliga egenskaper – såsom att lyssna in, att bry sig om och att ge gensvar – som en energikälla. Som en öken, ett berg eller en skog bidrar varje besöksgrupp med sin egen unika biotop genom vilken blomman växer. Varje blommas livscykel varar i 20 minuter och rymmer upp till 25 personer.

När besökarna engagerar sig i spökväxten byts deras sinnen gradvis ut. Deras röster förvrängs och muterar, kristalliseras och blir synligt cellulärt material, byggstenar som bildar påtagliga förlängningar mellan dem. Till en början är tillväxten ömtålig och späd, men så snart blomman får styrka från den kollektiva resonansen, växer den och frodas och inordnar gruppen tills den suddar ut gränserna för sina beståndsdelar. Var slutar människan och var börjar blomman?

Inne i trädgården blir din röst ett instrument som blomman lever av.

*Ett begrepp ofta använt av sociologen Hartmund Rosa

– Lundahl & Seitl och Untold Garden

Monotropa uniflora (Monotropa – i en riktning vänd; uniflora – enblommig)

Session 1, 24 november 2021

Introduktion till konstverket under process: Lundahl & Seitl och Untold Garden studio
Med föreläsning av Peter Godfrey-Smith
Efterföljande frågestund och samtal

Läs mer

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Session 2, 22 och 23 mars 2022

Introduktion till konstverket under process: Lundahl & Seitl och Untold Garden studio
Workshop med teknisk utrustning som har utvecklats för Garden of Ghost Flowers
Efterföljande frågestund och samtal

Läs mer

Foto: Franz Garcia

Om Lundahl & Seitl och Untold Garden

Lundahl & Seitl bildades 2003. Deras omslutande konst är en kontinuerlig forskning kring frågan om hur vi uppfattar verkligheten och förhandlar om dess olika former. Det är en världsbyggande, antidisciplinär praktik som genom koreografi, virtuell verklighet och arkitektur radikalt förändrar vår förståelse av teknologi.

Deras verk och projekt har visats på museer och institutioner som Gropius-Bau/Berliner Festspiele (DE), Tate Britain (UK), Royal Academy of Art (UK), 66:e Avignonfestivalen (FR), Centre Pompidou-Metz (FR), 8:e Momentumbiennalen (NO), och Kochi Muziris Biennale (IN). Duon har erhållit flera utmärkelser, däribland STRP ACT Award 2021, Birgit Cullberg-stipendiet, Montblanc Young Directors Award, Edstrandska Stiftelsens stipendium för samtidskonst och Sven-Harrys konstpris. De har varit Iaspis ateljéstipendiater (1 oktober 2016–31 mars 2017). 2020 nominerades de till The Lumen Prize for Art and Technology.

Untold Garden är en upplevelsebaserad konststudio som utforskar och bygger verktyg för deltagande design och konstinstallationer, virtuella skulpturer, interaktiva performanceverk, artificiella ekologier och organiska sociala nätverk. De är baserade i London och Stockholm och arbetar över hela världen.

Lundahl & Seitl och Untold Garden

Medverkande:

Untold Garden: Max Čelar, Jakob Skote, Dev Kamlaker

Rachel Alexander (dramaturg), Hara Alonso (kompositör & ljudkonstnär), Emma Ward (studiochef), Reuben Carter (teknisk konsult), Maria Lindqvist och Johanna Mårtensson (biosphere fabric-structure)

Garden of Ghost Flowers är en commission från STRP ACT AWARD 2022

Samproducerat av STRP (NL) Manchester International Festival (UK) Magasin III (SE) Screen City Biennale (NO)

Lundahl & Seitl stöttas av:

Kulturbryggan – Swedish Art Grants Committee l Swedish Arts Council l City of Stockholm