Video: Tony Oursler | Del 7

Se arbetet på Magasin III inför öppningen av Tony Ourslers separatutställning M*r>0r på Magasin III 2016.

Medverkande: Richard Julin, chefscurator Magasin III och Tessa Praun, curator Magasin III
Språk: engelska
Datum: september 2016
Längd: 1 min
Plats: Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
Utställning: Tony Oursler – M*r>0r

Videor
Dela: