Spatiotemporal – verk ur samlingen 1988-1998

INNEHÅLL:

Prolog av David Neuman, chef Magasin 3 Stockholm Konsthall
Tidningsklipp från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Artforum och Förenade Landsortstidningar
Pressmeddelanden och annat skriftligt material relaterat till tidigare utställningar på Magasin 3 Stockholm Konsthall


Utställningskatalog nummer 18
Antal sidor:
57, färg, illustrerad
Bandtyp:
spiralbunden
Formgivare: Amy Simon

Språk: svenska och engelska
År: 1998
Utgivare: Magasin 3 Stockholm Konsthall
ISBN: 91-972986-2-X


UTDRAG:

Prolog av David Neuman

Magasin 3 Stockholm Konsthalls identitet har formats under en mycket långsam process. Jag har alltid tyckt att det är enbart genom utställningarnas integritet som erkännande och något bestående kan uppnås. Magasin 3 Stockholm Konsthall har funnits under de senaste tio åren med en målmedveten idé, att ställa ut konstnärer med en väsentlig betydelse på den samtida konstscenen. Vi har både ställt ut de som befunnit sig alldeles i början av sin karriär och de som har nått längre inom sitt yrke. För de flesta konstnärer som vi har visat på Magasin 3 har det inneburit deras första utställning i Sverige. Det är med stolthet jag kan säga, efter att ha sett denna katalog, att vi har sammanställt flera betydande utställningar.

Ett annat mindre känt faktum, är att Magasin 3 är en samlande institution. Grunden i samlingen baseras på de utställningar som producerats. Men vid sidan av våra utställningar har vi gjort omfattande förvärv och samlingen innehåller nu ett stort antal viktiga samtida konstverk. Magasin 3 har också ett större utlåningsprogram; under de tio senaste åren har vi lånat ut verk till ett flertal museer runtom i världen och samarbetat med ett antal skandinaviska museer i samband med olika utställningar.

Vi är en liten grupp som har arbetat med Magasin under åren. En person som bör nämnas med extra stort mått av respekt och sann beundran är Amy Simon. Hon har varit en kreativ källa i de flesta aspekter beträffande arbetet med Magasin 3.

Spatiotemporal är en jubileumsutställning. Det är en utställning som i huvudsak fokuserar på konstnärer som finns i Magasin 3 Stockholm Konsthalls samling, men vars arbeten aldrig har visats i konsthallen. Det är med stort nöje vi kan ställa ut en del väldigt originella sammanställningar av konstverk. För första gången visar vi också delar av vårt engagemang inom den skandinaviska konstscenen, en aspekt som kommer att utvecklas ytterligare under kommande år.

Magasin 3:s existens skulle säkerligen bara vara en fantasi utan visionen och det totala stödet från Robert Weil. Han, ensam, har stöttat Magasin 3 Stockholm Konsthall under alla dessa år, och har gjort det med största möjliga generositet gentemot bildkonsten. För detta är jag djupt tacksam.