Paul Chan

INNEHÅLL:

Prolog av David Neuman, direktör Magasin 3 Stockholm Konsthall
The 7 Lights, essä av Daniel Birnbaum, associerad intendent Magasin 3 Stockholm Konsthall och direktör Porticus
En kritisk feberdröm, essä av Elisabeth Millqvist, assisterande intendent Magasin 3 Stockholm Konsthall


Utställningskatalog nummer 35
Antal sidor:
64, färg, illustrerad
Bandtyp:
häftad
Formgivare: Fellow Designers

Språk: svenska, engelska och tyska
År: 2006
Utgivare: Magasin 3 Stockholm Konsthall och Portikus Frankfurt am Main
ISBN: 91-974236-9-6


UTDRAG:

En kritisk feberdröm av Elisabeth Millqvist

”Jag föredrar att vara för mig själv”, var Paul Chans första kommentar när vi träffades i Stockholm i april. Det är något han delar med Henry Darger och Charles Fourier, de två personerna vars verk han baserat sitt verk på – Happiness (Finally) After 35,000 Years of Civilization (after Henry Darger and Charles Fourier). En animerad video med ett myller av detaljer och enorm färgrikedom som projiceras på en avlång ramad duk som hänger fritt i rummet.

HENRY DARGER (1892–1973) var en isolerad enstöring som ägnade enorm möda åt ett bild- och textverk av ofattbar omfattning. Hans teckningar upptäcktes vid hans död, de var troligen inte avsedda för någon utomstående. Bundna omfattar de 12 volymer, sammanlagt 15 000 sidor. Han skrev också en 5000-sidig berättelse om sitt eget liv som framförallt handlar om en annalkande tornado samt en väderdagbok som han förde under 10-års tid. Berättelsen på 15 000 sidor som Darger både skrev och illustrerade har den långa titeln The Story of the Vivian Girls, in What is Known as the Realms of the Unreal, of the Glandeco-Angelinnian War Storm, as caused by the Child Slave Rebellion.

Superhjältarna Vivianflickorna kämpar på barnens sida mot barnslaveri. Ett våldsamt krig utkämpas. Likt den spanska konstnären Goyas redogörelse av krigets fasor, redogör Darger detaljerat för övergrepp, hur barn blir upphängda, strypta och ibland sprättas upp. Förutom fienden, glandelianerna, är det alltid flickor vi ser. De är alltid barn, ibland utan kläder och i de fallen avbildade med penisar. Vädret är uppseendeväckande i Dargers teckningar, orkaner och jordbävningar drabbar karaktärerna. Teckningarna är avlånga och ger en filmisk känsla. Figurerna är ritade efter förlagor från foton, reklam och veckotidningar och sedan återanvända upprepade gånger. Även delar av texten är hämtad från existerande litterära källor. Dargers arbetssätt har paralleller hos en mängd konstnärer idag som arbetar med sampling, detaljerade bildvärldar och narrativa inslag. (…)