13 december 2021

Mona Hatoum – Revisit

19 februari – 15 oktober 2022
Curator: Olga Krzeszowiec Malmsten

Under våren 2022 visas verk av Mona Hatoum på två platser i Stockholm samtidigt: på Magasin III Museum for Contemporary Art i Frihamnen och på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet. Ända sedan 1990-talets början har Mona Hatoum betraktats som en av vår tids mest betydelsefulla konstnärer. Genom installation, skulptur, performance, foto och video utforskar hon konsekvent frågor kring det bekanta och det främmande, hemmet och exilen, minnet och förlusten.

För denna omfattande separatutställning på Magasin III, Mona Hatoum – Revisit, skapar Hatoum ett nytt verk med titeln Electrified (variable IV) (2022). Presentationen inkluderar även andra befintliga verk och en serie fotografier och skisser samt videor som dokumenterar hennes performanceverk från 1980-talet.

Utställningen Mona Hatoum – Revisit, reflekterar över en cirkularitet i konstnärens förmåga att regelbundet återbesöka vissa teman, former och metoder i en mängd material och olika skalor. Det nya verket Electrified (variable IV) återkopplar genom temat, och delvis genom materialen, till det tidigare verket Undercurrent, som Hatoum skapade speciellt för sin separatutställning på Magasin III år 2004. Båda installationerna knyter an till ett experimenterande av husgeråd och elektricitet som förekommit i Hatoums arbete alltsedan hennes studieår under 1970-talet. Electrified (variable IV) visas tillsammans med andra verk av Hatoum, både ur Magasin III:s samling och lånade direkt av konstnären. Utställningen ger inblick i en praktik där äldre och nyare verk står i dialog.

”Genom att ständigt skifta positioner tycks Hatoum ifrågasätta alla befästa sanningar och uppfattningar om världen. Perspektivet är ofta den enskilda individens i relation till det strukturella och institutionaliserade våldet och maktutövandet. Dessa frågor kan härledas till Hatoums egen erfarenhet av förflyttning och desorientering, men är likväl allmängiltiga och aktuella frågor om rotlöshet, förfrämligande och förlust.”
– Olga Krzeszowiec Malmsten, utställningens curator.

Parallellt med Mona Hatoum – Revisit på Magasin III visar Accelerator tre verk av konstnären på Stockholms universitet, där Undercurrent (2004) är centralt. Utställningen är curaterad av Richard Julin, Accelerators konstnärlige ledare. Han berättar att visningen av Mona Hatoums konstnärskap på två platser samtidigt i Stockholm är ett sätt att erbjuda flera perspektiv och större fördjupning för besökarna. Magasin III:s och Accelerators skilda kontexter och fokus ger också olika ingångar till Hatoums mångfacetterade konstnärskap, som ofta berör politiska och sociala teman.

Om Mona Hatoum
Mona Hatoum föddes 1952 i en palestinsk familj i Beirut, Libanon. Medan hon var på ett kort besök i London 1975 bröt det libanesiska inbördeskriget ut, vilket hindrade henne från att återvända hem. Hon har bott i London sedan dess.

Hatoum har deltagit i flera betydande grupputställningar, däribland Venedigbiennalen (1995 och 2005), Documenta, Kassel (2002 och 2017), Sydneybiennalen (2006), Istanbulbiennalen (1995 och 2011) och Moskvabiennalen (2013).

Hennes senaste separatutställningar omfattar en stor översikt organiserad av Centre Pompidou, Paris (2015), som turnerade till Tate Modern, London, och KIASMA, Helsingfors (2016), samt en stor amerikansk översikt initierad av Menil Collection, Houston (2017), som turnerade till Pulitzer Arts Foundation, St. Louis (2018).

Mona Hatoum har tilldelats flera utmärkelser, däribland Rolf Schocks pris i de visuella konsterna av Kungl. Akademien för de fria konsterna (2008), Joan Miró Prize (2011), 10th Hiroshima Art Prize (2017) och Praemium Imperiale (2019). Nyligen mottog hon Julio González Prize 2020 från IVAM – Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, Spanien, där hon hade en separatutställning 2021.

Utställningsfolder
Magasin III och Accelerator gör en gemensam utställningsfolder. Den kommer att delas ut gratis till besökare och kommer även att finnas för nedladdning från hemsidan efter utställningens öppnande.

Accelerator & Magasin III – två institutioner i dialog
Konsthallen Accelerator och Magasin III Museum for Contemporary Art delar en lång historia. Idén om att bygga en konsthall vid Stockholms universitet är sprungen ur Masterprogrammet Curating Art, och i samtal mellan universitetet och Magasin III. Verksamheten instiftades 2015 av universitetets rektor och konsthallen fick sin plats i ett tidigare underjordiskt laboratorium för forskning inom acceleratorfysik. Drivkraften bakom Accelerator är att bidra till ett öppet och demokratiskt samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog. Accelerator invigdes i september 2019 och är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Magasin III Museum for Contemporary Art och Familjen Robert Weils Stiftelse är Founding Patrons av Accelerator.

Om Magasin III Museum for Contemporary Art
Magasin III har sedan starten 1987 fokuserat på att stötta konstnärligt skapande och experimenterande. Besökare har numera möjlighet att, utöver aktuella utställningar, även ta del av processerna kring kommande utställningar, skapandet av nya verk och omhändertagandet av samlingen när den inte visas. I fokus står mötet med konsten, konstnärerna, museets medarbetare och andra specialister. Publiken får tillgång till rum och arbetsprocesser som sällan är öppna för en allmänhet. Ambitionen är att erbjuda en djupare förståelse för konstnärskap och för hur kreativa idéer och visioner tar form, samt vad det innebär för en institution att förvalta dem.

För mer information, vänligen kontakta:
Lisa Boström, Kommunikationschef
E-post: bostrom@magasin3.com
Tel: 0707728722