14 november 2022

Maya Attoun – Solar Mountains & Broken Hearts

26 november 2022 – 17 juni 2023

Curator: Karmit Galili

I utställningen Solar Mountains & Broken Hearts av konstnären Maya Attoun (1974–2022) möter betraktaren en föreställningsvärld fylld av till synes vitt skilda begrepp och ämnen. Mystik och historia samsas med vetenskap och populärkultur. Utställningen visades under 2021 på Magasin III Jaffa, Magasin III:s satellit i Tel Aviv/Jaffa, Israel.

Maya Attoun såg sitt arbete som en del av en gotisk tradition som inte skiljer det vackra från det skrämmande. Hon intresserade sig för människans återkommande katastrofer och skapade verk utifrån det som människan har producerat, det som överträffar henne i storhet. Attoun var en multidisciplinär konstnär som arbetade med skulptur och installation, ljud och video med lika säker hand som hon tecknade.

Utställningen tar sin utgångspunkt i den indonesiska vulkanen Tamboras utbrott 1815. Utbrottet var det kraftfullaste på hundratals år och fick långtgående globala konsekvenser. Himlen täcktes av vulkaniskt damm som hindrade solljuset, svart nederbörd föll och temperaturen sjönk. Året efter vulkanutbrottet blev känt som ”året utan sommar”.

Under denna icke-sommar samlades Lord Byron, Percy Bysshe Shelley och hans älskarinna Mary Goodwin (sedermera känd som Mary Shelley efter deras giftermål) och John Polidori i en villa vid Genèvesjöns strand. För att fördriva tiden underhöll de sig genom att skriva skräckhistorier. Mary Shelley skrev det som sedan blev grunden till Frankenstein (1818), en historia som anses vara den första romanen inom science fiction-genren.

Utifrån denna klimatkulturella händelse byggde Maya Attoun ett kosmiskt landskap med en egen tidsskala och placerar det naturliga och övernaturliga, det jordiska och sublima, det mänskliga och det monstruösa sida vid sida. Det katastroflandskap som framträder genljuder av vulkanutbrottet 1815 men relaterar lika mycket till en framtida tid, här på jorden eller på en annan planet. En katastrof vars omständigheter förblir oklara; det är ett landskap som skapar en cirkulär tidsdimension i rummet och projicerar det förflutnas skuggor på framtiden.

Solar Mountains & Broken Hearts innehåller tre verksserier som alla är utförda i grafit. De solara bergen, Solar Plexus, för tankarna till solpaneler och vittnar om ett noggrant och outtröttligt arbete. CRY – CybeRnetic Year, en animation som skapats genom systematisk radering av en teckning föreställande en basketboll. Basketbollen liknar en himlakropp som tilltar och avtar i regelbundna intervaller om 24 minuter och 24 sekunder. I utställningens eponyma serie teckningar möter betraktaren Attouns rika bildlexikon fyllt av alkemiska symboler, tarotmotiv och spelkort, siffror och bokstäver – en ikonografi som blandar litteratur, musik, popkultur, vetenskap och teknologi.

Maya Attoun lämnade oss hastigt i juli 2022. I sorgen finner vi en viss tröst i att veta att hennes verk presenteras här precis som hon hade planerat – inför en ny publik som ännu inte har mött dem.

Karmit Galili, verksamhetschef & intendent Magasin III Jaffa

 


För pressinformation och pressbilder, kontakta
Lisa Boström: 
bostrom@magasin3.com eller +46 (0)70 772 87 22.