20 april 2021

Magasin III öppnar 7 maj med samlingsutställningen En tyst vår vandrar genom lägenheten

En tyst vår vandrar genom lägenheten

Absalon, Idun Baltzersen, Miriam Bäckström, Pedro Cabrita Reis, Rune Hagberg, Siobhán Hapaska, Annika von Hausswolff, Kimsooja, Maria Lindberg, LG Lundberg, Truls Melin, Jockum Nordström, Primus Mortimer Pettersson, Pipilotti Rist, Peter Schuyff, Sam Taylor-Johnson, Marijke van Warmerdam, Jordan Wolfson, Rémy Zaugg, Johan Zetterquist

Curatorer: Olga Krzeszowiec Malmsten & Tessa Praun
7 maj – 19 juni samt hösten 2021
Öppet fredagar och lördagar, via förbokade besök.

Samtliga pressbesök bokas in i förväg.
Vänligen kontakta Lisa Boström för att boka in dig: bostrom@magasin3.com

 

En tyst vår vandrar genom lägenheten tar sin utgångspunkt i de rum vi upprättar för vårt varande. Dessa rum kan vara fysiska platser, men även mentala tillstånd, som möjliggör såväl mellanmänskliga möten som introspektion och en avskärmning från omvärldens brus. Utställningen sammanför verk ur Magasin III:s samling som öppnar upp för tankar om individens förhållande till sitt sammanhang. Verken kan associeras till frågor om trygghet, personlig frihet, begränsningar och det slutna tillståndet – inte sällan med flerbottnade perspektiv.

Nu, när vårt samhälle har skakats om i grundvalarna har vi tvingats förhålla oss till en helt ny sorts begränsningar och därmed även behövt skapa nya förutsättningar för hur vi möts. Det har skett en förskjutning mellan det privata och offentliga rummet, och sociala konventioner omförhandlas i skrivande stund för att anpassas till en ny verklighet. Hur ser förutsättningarna ut för den mellanmänskliga samvaron? När är slutenheten självvald och när är den ofrivillig och isolerande? Oavsett levnadssituation är vi del av ett sammanhang och behöver förhålla oss till det på ett eller annat sätt. Dessa funderingar är inte unika för den tid vi lever i – de är återkommande inom konstnärliga praktiker och rymmer en uppsjö av perspektiv. Titeln på utställningen är lånad från verket En tyst vår vandrar genom lägenheten från 2015 av Jockum Nordström. De presenterade samlingsverken är skapade mellan ca 1950 och 2018.

Utställningsfolder
I samband med En tyst vår vandrar genom lägenheten gör Magasin III en utställningsfolder. Den delas ut gratis till besökare och kommer även att finnas för nedladdning från hemsidan när utställningen har öppnat.

Även aktuellt
Under våren presenterar vi fortsatt det monumentala verket Natten (2019) av Tal R   en målning speciellt skapad för Magasin III Jaffa där verket visades 2019/2020. Vi visar även en serie träsnitt, närstudier av målningens motivvärld. Till öppningen av Magasin III produceras en folder som ger en introduktion till målningen. Foldern delas ut gratis till besökare samt kommer att kunna laddas ned via vår hemsida. Pressbild Natten, klicka här.

Om Magasin III:s nya modell
Under tre år pausade vi den publika verksamheten för att forma om museet för framtiden. I oktober förra året kunde vi äntligen välkomna besökare tillbaka, till ett Magasin III i delvis ny gestaltning. Men bara efter några veckor var vi, liksom andra verksamheter, tvungna att stänga. I fortsatt utmanande tider öppnar vi den 7 maj med stor försiktighet för besök igen.

Museets nya modell innebär att vår publik, utöver aktuella utställningar, får ta del av processerna kring kommande utställningar, skapandet av nya verk och omhändertagandet av samlingen när den inte visas. Besöken sker genom förhandsbokning på schemalagda visningar, som hålls av oss i den fasta personalen. Magasin III är därmed tillgängligt året runt. Det personliga mötet och fördjupning är ledord i denna nya riktning.

Just nu erbjuder vi en kort introduktion, varefter utställningarna upplevs på egen hand. Ett varsamt steg mot en efterlängtad normalitet.

Tessa Praun, museichef & chefsintendent

 

För mer information om Magasin III, vänligen kontakta:
Lisa Boström, Kommunikationschef
E-post: bostrom@magasin3.com
Tel: 0707728722