2 maj 2022

Lars Noréns konstbibliotek på Magasin III

Exlibris av Gunnel Wåhlstrand

Magasin III har förvärvat Lars Noréns privata konstbibliotek direkt från dramatikerns familj. Biblioteket består av 247 volymer som behandlar bland annat konst, arkitektur, design och scenkonst.

Noréns konstbibliotek finns från och med fredagen den 6 maj tillgängligt i vårt referensbibliotek. Där kan en nyfiken allmänhet och framtida forskare ta del av de impulser och tankar som har inspirerat Norén i hans författargärning.

Som representant för familjen vill jag uttrycka vår glädje över att de hundratals konstböcker som inspirerat Lars i hans konstnärskap nu finns tillgängliga hos Magasin III. Vi vet att Lars uppskattade det arbete Magasin III gör för konsten och därför är det extra fint att konstboksamlingen finns placerad där. Vi hoppas att Lars konstböcker kan glädja andra och leda till fortsatt inspiration.

– Nelly Bonner, representant för familjen Lars Norén

 

Exlibris av Gunnel Wåhlstrand

Som en hommage till Lars Norén har Magasin III tagit fram ett exlibris – ett bokägarmärke – för hans konstböcker. Konstnären Gunnel Wåhlstrand har stått för bildgestaltningen. Noréns och Wåhlstrands vägar korsades 2017, i samband med Wåhlstrands separatutställning på Magasin III samma år.

I utställningspublikationen skrev Lars Norén både en tankeväckande och insiktsfull essä. Under förberedande privata samtal med David Neuman, en av curatorerna för utställningen, uttryckte Norén en fascination och förkärlek till Wåhlstrands bildvärld och inte minst berättade han om betydelsen av bildkonsten i hans eget skapande.

Det kulturella värdet av att nu öppna upp för besökare att ta del av en fasett av allt det material som Lars Norén använde och utforskade i sitt privata liv är en underbar skatt. Man kan bläddra och förbluffas av både val och intressen. Tankarna bakom detta konstbibliotek följer Lars egna önskemål att inte gömma undan något, utan att skapa en tillgänglighet för alla som är intresserade av att lära sig mer om bildkonsten eller finna något nytt kring en enastående och betydande dramatiker.

– David Neuman, museichef Emeritus

I samband med att Lars Noréns konstbibliotek har öppnat visar vi grafiska verk av Gunnel Wåhlstrand i vårt referensbibliotek. Samtliga verk är från Magasin III:s samling, förutom den målning som stod till grund för exlibriset, som tillhör konstnären.

 

Lars Norén (1944–2021) tillhör de mest spelade samtida dramatikerna i Europa och stora delar av världen. Han skrev pjäser, diktsamlingar och skönlitterära verk samt verkade som regissör av både egna och andras verk. Noréns pjäser utforskar bland annat komplexa familjerelationer. Svenska Akademien tilldelade Norén det Nordiska priset (2003) och Bellmanpriset (2013).

Lars Norén gick bort under covid-19-pandemin 2021, 76 år gammal.

 

Gunnel Wåhlstrand föddes 1974 i Uppsala. År 2003 tog hon examen från Kungliga Konst-högskolan i Stockholm och har sedan dess fått stor uppmärksamhet för sina storskaliga tuschmålningar på papper. Hon har tilldelats en rad stipendier och utmärkelser av prestigefulla organisationer, däribland Konstnärsnämnden och Maria Bonnier Dahlins Stiftelse. Magasin III har haft två separatutställningar med Gunnel Wåhlstrand – 2006, curerad av David Neuman, och 2017, curerad av Bronwyn Griffith och David Neuman.

 

Pressbesök
För individuellt pressbesök vänligen kontakta:
Lisa Boström
E-post: bostrom@magasin3.com
Tel: 070-7728722

Allmänheten kan ta del av Lars Noréns konstbibliotek under våra ordinarie öppettider, fredagar och lördagar kl. 11–17.