10 september 2006

Kimsooja

KIMSOOJA

30 september – 17 december 2006

Curator: David Neuman, Tessa Praun

Kimsooja arbetar med traditionella koreanska textilier och använda kläder. Hon breder ut, viker, knyter och hänger upp sänglakan fyllda med historia och kulturell symbolik. Lakanen visar på spår av liv – vi föds, sover, älskar, drömmer, lider och dör på dem. Centralt för henne är existens och kommunikation i vår samtid men även livet som nomad i motsats till att rota sig. Hon liknar sig själv vid en nål som länkar samman världen med sina iakttagelser.

På Magasin 3 parkerar hon en lastbil från 1938 som har flaket fyllt av ’bottarier’ – tygknyten som används till att förvara ägodelar i. En liknande lastbil förekommer i videoverket Cities on the Move: sittandes på högen av knyten reser hon runt till alla de platser i Korea där hon bott och som rymmer minnen för henne. I sina videoverk är Kimsooja själv alltid närvarande och leder oss in i verken och in i hennes konstnärskap. I konsthallens ena sal har Kimsooja hängt upp färgstarka lakan som genom en lätt vind blir till svajande bildtavlor. Till tonerna av tibetansk munksång kan besökarna röra sig mellan raderna av sängkläder i installationen med titeln A Laundry Woman.

Kimsooja kombinerar element ur koreansk kultur med samtida konstnärliga uttryck som resulterar i både färgstarka installationer och poetiska performativa videoverk. Utställningen på Magasin 3 är hennes första separatutställning i Norden och presenterar verk som spänner från mitten av 1990-talet till idag.

Program:

På torsdag 12 oktober kl. 18 arrangeras ett föredrag med Uta Lauer, gästprofessor för östasiatisk konst på Stockholms universitet. Uta Lauer fördjupar sig i Kimsoojas textilier och material ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Vänligen observera att föreläsningen hålls på engelska.

Publikation:

I samband med utställningen publiceras en rikt illustrerad katalog med en text av Doris von Drathen, konsthistoriker och konstkritiker verksam i Paris, samt ett samtal mellan Kimsooja och Tessa Praun, assisterande intendent på Magasin 3 Stockholm Konsthall.

Om konstnären:

Kimsooja är född 1957 i Taegu, Korea. Sedan slutet av 1990-talet bor och verkar hon i New York. Hennes konst har presenterats på museer och konsthallar världen över och hon har deltagit i biennaler som Kwangju och Venedig. I början av året ställde hon ut på Fondazione Bevilacqua La Masa i Venedig och genomförde där även ett platsspecifikt projekt på stadens anrika och nyligen återuppbyggda operahus La Fenice. Under våren och sommaren var Kimsooja aktuell med ett nytt verk på Palacio de Cristal i Madrid som producerades i samarbete med Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

För mer information vänligen kontakta:

Sannah Söderman, koordinator: soderman@magasin3.com, 08-545 680 40.