5 mars 2009

Johan Grimonprez

JOHAN GRIMONPREZ

28 mars – 7 juni 2009

Curator: Tessa Praun

Johan Grimonprez senaste verk Double Take (2009) är del av Magasin 3:s samling och presenteras för första gången på en institution i Europa. Filmen är en hyllning till regissören Alfred Hitchcock och hans populära roll som presentatör i den egna TV-serien The Alfred Hitchcock Hour (1955–65). Material om och av Hitchcock vävs samman med TV:s rapportering från Kalla kriget – en period då välstånd och amerikansk idyll stördes av politisk turbulens. Det dokumentära och fiktiva flyter ihop till en experimentell film som ifrågasätter hur vår uppfattning av verklighet styrs av massmedia, reklam och Hollywood. Berättelsen är inspirerad av Jorge Luis Borges novell 25 August, 1983 där författaren möter sitt äldre jag. Den har för Double Take skrivits om av den brittiske författaren Tom McCarthy till att Hitchcock möter sig själv. Verket är till viss del en bearbetning av och fortsättning på Grimonprez film Looking for Alfred (2005).

Tessa Praun, utställningens curator berättar:
I utställningen ingår även verket Manipulators – Maybe the sky is really green, and we’re just colorblind/YouTube-o-theque från 2006 som är en samman- ställning videoklipp tagna från internets aldrig sinande informationsflöde som YouTube och bloggar. Återigen blandas verklighet och fiktion och risken för manipulation blir överhängande.

Johan Grimonprez besöker Stockholm senare under våren och kommer då att hålla en föreläsning på Magasin 3.

Om konstnären:

Konstnären fick sitt stora genombrott i slutet av 1990-talet med verket Dial H-I-S- T-O-R-Y (1997) – ett filmcollage om flygplanskapningar återgivet i olika medier som TV-nyheter, propagandafilmer och tecknade serier. Johan Grimonprez är född 1962 i Belgien; han bor och arbetar i Bryssel och New York.

För mer information vänligen kontakta:

Tove Schalin, koordinator: schalin@magasin3.com, 08-545 680 44, 070-270 86 35.