Artist talk: Johan Grimonprez del.1

Utgångspunkten för Johan Grimonprez föreläsning är verket YouTube-o-theque, som visades på Magasin 3 i samband med konstnärens utställning 2009 – en samling videoklipp tagna från det aldrig sinande flödet av information på Internet som visar på konstnärens intresse för hur media påverkar vår uppfattning av verkligheten. Utifrån detta perspektiv belyser även Grimonprez arbetet med sin senaste film Double Take.

Spelades in den 28 maj 2009 på Magasin 3, Stockholm

Språk: engelska

Längd: del 1, 36:02, del 2, 39:17

Artist talks
Dela: