6 december 2015

Accelerator: Ett nytt samarbete mellan Magasin III och Stockholms universitet.

Ett gammalt fysiklaboratorium på Stockholms universitet ska bli till en ny konstnärlig mötesplats. Det nya institutet, Accelerator, har som mål att bli en arena och ”laboratorium” för utställningar, rörlig bild, samtal och gränsöverskridande projekt.

Initiativtagarna till projektet är David Neuman, museichef för Magasin III och affilierad professor vid Stockholms universitets Curatorutbildning tillsammans med professor Margaretha Rossholm-Lagerlöf. Idén att utveckla Magasin III:s samarbete med universitetet har också vuxit fram i diskussioner mellan David Neuman och Robert Weil, vars företag Proventus har finansierat Magasin III sedan starten 1987, och som anser kultur vara viktig i samhällets utveckling. Utöver att vara samarbetspartner till Accelerator kommer Magasin III också bidra finansiellt till projektet. Fler strategiska partnerskap och privata finansiärer tillkommer.

Astrid Söderbergh Widding, rektor på Stockholms universitet är talesman för projektet. Tillförordnad föreståndare är Johan Kleman, Professor vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Kleman har tidigare erfarenhet av verksamhetsbyggande inom univer- sitetet.

Lokalen där Accelerator växer fram är Manne Siegbahn-laboratoriet, en före detta accelerator för experiment inom atom- och molekylfysik. Lokalen är 1.700 kvm med en takhöjd på sju meter; den ligger två minuter från tunnelbanestationen Universitetet. Fastighetsägaren Akademiska hus håller i ombyggnationen, som kommer även att innebära klimatsäkring för att uppfylla krav på inlån av känslig konst. Projektet beräknas vara klar under 2017.

För pressfrågor relaterade till Magasin IIIs medverkan i projektet, vänligen kontakta: Lisa Boström, Kommunikationsansvarig, Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art: bostrom@magasin3.com, 070-7728722

Talesperson för alla andra aspekter av Accelerator är:
Astrid Söderbergh Widding, Vice-Chancellor, Stockholm University: astrid.soderbergh.widding@su.se