Johan Grimonprez | Del 1

Utgångspunkten för Johan Grimonprez föreläsning är verket YouTube-o-theque, som visades på Magasin 3 i samband med konstnärens utställning 2009 – en samling videoklipp tagna från det aldrig sinande flödet av information på internet som visar på konstnärens intresse för hur media påverkar vår uppfattning av verkligheten. Utifrån detta perspektiv belyser även Grimonprez arbetet med sin senaste film Double Take.

Lyssna på del 2 här.

Medverkande: Johan Grimonprez, konstnär
Språk: engelska
Datum: 28 maj 2009
Längd: 36 min
Plats: Magasin 3 Stockholm Konsthall
Utställning: Johan Grimonprez

Share: