Föreläsning: Jill Magid

Den 13 oktober gav Jill Magid en föreläsning på Magasin III i koppling till utställningen Jill Magid – Foreign Body Ingested.

Föreläsningar
Dela: