Föreläsning av Jill Magid

Den 13 oktober 2022 gav Jill Magid en föreläsning på Magasin III i koppling till utställningen Jill Magid – Foreign Body Ingested.

Medverkande: Jill Magid, konstnär
Språk: engelska
Datum: 13 oktober 2022
Längd: 35 min
Plats: Magasin III Museum for Contemporary Art
Utställning: Jill Magid – Foreign Body Ingested

Share: