Marijke van Warmerdam

24 september - 11 december 2011
Curator: Tessa Praun

Under hösten presenterar Magasin 3 ett urval filmverk av den nederländska konstnären Marijke van Warmerdam. Utan början eller ett tydligt slut får till synes oansenliga händelser breda ut sig till poetiska betraktelser. Löv burna av vinden, några droppar mjölk i ett vattenglas, ett vibrerande fång blommor i en cykelkorg eller flygplans vita spår på himlen – filmernas meditativa enkelhet öppnar upp för en stunds stillhet och kittlande förundran över det vardagliga.

Virvlande luft av olika slag är det som binder ihop de tre filmerna som annars är helt fristående från varandra. Blondine (1995) är en närstudie av en kvinna som torkar sitt långa hår; hårtorkens blåsande får lockarna att röra sig runt i virvlar. Wave (2006) dokumenterar en mulåsna. Den står på ett sädesfält som rytmiskt svajar i vinden samtidigt som åsnans svansrörelser skapar egna virvlar. I Wind (2010) blåser löv och skräp genom ett industriområde. Kamerans rörelse då den följer plastbitar, fjädrar och torra löv understryker vindens framfart genom det annars öde området. Curator Tessa Praun berättar: ”Avsaknaden av egentlig handling ger verken en känsla av tidlöshet i kontrast till vardagens ofta hektiska tempo. I utställningen på Magasin 3 visas de valda verken – som alla är ljudlösa – för första gången med digitala projektorer. När det mekaniska brummandet från filmprojektorer uteblir intensifieras den visuella upplevelsen än mer.”

Utställningen har genomförts med finansiellt stöd av Mondriaan Foundation, Amsterdam.