Henry Darger

11 oktober 2003 - 22 februari 2004
Curator: Richard Julin

När Henry Darger avled i Chicago 1973 hittades ett manuskript på 15 000 sidor i hans hem. Under större delen av sitt liv hade han arbetat på text och illustrationer för eposet Sagan om Vivian flickorna, i vad som är känt som det overkligas riken, av den Glandeco-Angeleniska krigsstormen, orsakad av barnslaveriupproret. Ofta förkortat som det overkligas riken (The Realms of the Unreal). Efter att ha skrivit sitt epos illustrerade Henry Darger det. Teckningarna är lika komplexa som titeln. Berättelsen och illustrationerna rymmer en fantasivärld som har sagans naivitet och den grymhet som man kan finna i folkloristiska berättelser t.ex. av bröderna Grimm. Nästan alla avbildade är barn. Det goda kämpar mot det onda i form av sju unga flickor, berättelsens hjältinnor, som kämpar mot de elaka glandelianerna.

Darger har inspirerat konstnärer inom olika genrer och är en viktig influens för många bildkonstnärer idag.

The exhibition was held at P.S.1 Contemporary Art Center, New York, Nov. 19, 2000-Mar. 25, 2001; the KW Institute for Contemporary Art, Berlin, Sept. 29, 2001-May 18, 2002; Migros Museum, Zürich, Aug. 24-Oct. 27, 2002; Watari-um, Tokyo, Nov. 29, 2002-Apr. 6, 2003; Magasin 3 Stockholm Konsthall, Oct. 11, 2003-Feb. 22, 2004.