Fred Sandback

26 mars - 7 juli 1991
Curator: David Neuman

Installationen på Magasin 3 Stockholm Konsthall är platsspecifik och karakteristisk för konstnären. Genom att spänna upp linjer av garn i rummet utgår verket från konsthallens befintliga storlek och proportioner för att gestalta andra inneboende former och volymer. Vid mitten av 60-talet deltog han aktivt i den idédiskussion som fördes av minimalister som Robert Morris, Donald Judd, konstnärer som han studerade skulptur tillsammans med på Yale University School of Art and Architecture. Fred Sandback föddes 1943 i New York där han också avled i juni 2003. 1981 initierade Dia Art Foundation The Fred Sandback Museum i Winchendon, Massachusetts som fanns t o m 1996.