Deluxe Photo Book 1971–73

19 februari - 15 oktober 2022
Curator: Olga Krzeszowiec Malmsten

Under den korta men intensiva perioden 1971–1973 skapade Chris Burden ett tjugotal aktioner som kom att spela en betydande roll för hans fortsatta arbete inom performance, collage, skulptur och installation. Av dessa finns 23 dokumenterade i den egenutgivna Deluxe Photo Book 1971–73, som utkom 1974. Burden såg boken som både ett fristående konstverk och arkivföring av hans tidiga performativa praktik.

Chris Burdens aktioner och performanceverk kan närmast liknas vid empiriska undersökningar av kroppens reaktion på yttre och inre påfrestningar. Genom det faktiska utförandet tillskansade sig Burden kunskap – kroppslig såväl som sinnlig – om vad det innebar att genomgå olika självupprättade prövningar och hur det påverkade honom och det sammanhang han befann sig i. Verken refererande sällan till något annat än sig själva – de var fria från symbolism och historiska, litterära eller konsthistoriska anspelningar. Grunden var den individuella upplevelsen, Burdens i första hand, men även den närvarande publikens. Samtidigt behandlade verken allmängiltiga föreställningar och rädslor, såsom att bli instängd (Five Day Locker Piece, 1971), beskjuten (Shoot, 1971), elektrifierad (Prelude to 220 or 110, 1972), eller brännskadad (Icarus, 1973).

Utforskandet var introspektivt, men blev även en undersökning i större sociala och politiska frågor. Från ett fokus på den individuella kroppens begränsningar kom Burdens arbete att rikta in sig på institutionens roll och ofullkomlighet. Den kritiska inställningen till konsthögskolan finns med i Five Day Locker Piece, 1971, medan intresset för massmedias roll i samhället utgjorde bakgrunden till TV Hijack, 1972, och TV Ad, 1973.

Många av de efemära verken utfördes inför en liten (eller ingen) publik dokumentation i form av bilder, konstnärens egna noteringar och återberättelser blev därför viktiga. Deras fysiskt och psykiskt utmanande karaktär medförde dessutom att de främst lyftes i media som spektakulära händelser. Chris Burden, som ansåg att kritikerna misstolkade och banaliserade hans aktioner, kände ett behov att ge verken en kontext. Han upprättade arkivmaterial med den främsta uppgiften att återge aktionernas förlopp, fritt från tolkningar, förklaringar eller sensationella omskrivningar. Burdens arkivarbete var en aktiv handling att förvalta de efemära verkens efterlevnad och kom att bli grunden för Deluxe Photo Book 1971–73, som ingår i Magasin III:s samling. Verket är ursprungligen i bokform, men materialet presenteras här ramat på vägg. Ordningen är kronologisk och följer bokens, för att vara så nära Burdens ursprungliga idé som möjligt. Vi visar också filmen Documentation of Selected Works 1971–74, som ger ytterligare inblick i Burdens tankar om sin tidiga performativa praktik.