Bruce Nauman

24 mars - 16 juni 1996
Curator: David Neuman

Utställningen på Magasin 3 är Bruce Naumans första separatutställning i Sverige och den mest omfattande i Skandinavien med sju verk av den amerikanske konstnären. Bruce Nauman föddes 1941 i Fort Wayne, Indiana i USA. Sin första ateljé hade han i en nedlagd matvaruaffär. I fönstret hängde en blinkande neonskylt som gjorde reklam för öl. Detta tydliga och kommersiella medium började han använda och laddade med associationer eller bilder, till synes lättsinnigt vitsiga men med djup existentiell botten. Under sextiotalet använde Bruce Nauman ofta sig själv som objekt i film, video och performances. Under åttiotalet återkom han till detta, bl a i verket Green Horses. Vi ser honom rida in en häst på sin ranch i New Mexico. Genom att upprepade gånger utsätta hästen för det den skräms av, tämjer han den.