Maria Nepomuceno – Always in a Spiral

23 januari - 6 juni 2010
Curator: Elisabeth Millqvist

Den unga brasilianska konstnären Maria Nepomuceno låter skulpturerna sprida sig i rummet som växtlighet i en hemlighetsfull trädgård. Hon använder rep och halsband som utgångspunkt för sina skulpturer. Nepomuceno arbetar alltid med spiralformen, den form som materialet själv vill ta. För henne är liknelsen med kroppen och naturen central. Hon beskriver repet som en linje, en navelsträng, och varje pärla som en möjlig början som kan byggas på i oändlighet. En gigantisk pärla vilar i en hängmatta medan en skulptur är fylld av 1000-tals små silvriga pärlor. Samma former återkommer i olika skala och påminner om levande organismer men pendlar samtidigt mellan att vara obestämbara och omisskännligt falliska likt Louise Bourgeois skulpturer. Varje gång hon ställer ut en skulptur förändrar hon den och kombinerar en del med en annan eller plockar isär den. Nepomuceno inspireras av uråldriga traditioner och material som hon ger ny form och innebörd. I Latinamerika är hängmattan en plats för sömn, födsel och död men konstnären är också intresserad av rörelsen, det vaggande.

På Magasin 3 låter hon sina skulpturala hängmattor korsa rummet och kommenterar sina verk:

”Jag vill skapa en känsla av att färdas från vår kulturs början till nuet”

Maria Nepomuceno omarbetar existerande verk och har skapat nya för det rum hon intar på Magasin 3. Det är första gången hon ställer ut i Sverige. Maria Nepomuceno är född 1976 och bor och verkar i Rio de Janeiro, Brasilien. Hon är utbildad inom industridesign och konst. Sedan 1999 har hon ställt ut aktivt, senast i sin hemstad på A Gentil Carioca (2009).

I biblioteket visas Maria Nepomucenos filmer Domingo, 2003 och Expiro, 2006. Pärlorna som finns i Maria Nepomucenos verk återkommer här i filmade performance i form av en stor, rosa badboll med texten ”Amor”. Konstnären släpper bollen på olika platser med stora folkmassor och följer vad som händer. Ena gången är platsen en strand i Rio de Janeiro och andra gången är det i samma stad mitt i en sambaparad under karnevalen. På stranden leker solbadarna med bollen, men på gatan slutar det med att deltagarna perforerar den rosa bollen, som långsamt tappar luften och sjunker ihop.