Alfredo Jaar – Ronald Jones

10 februari - 10 maj 1989
Curator: David Neuman

Utställningen består av tre fotoinstallationer av den chilenske konstnären Alfredo Jaar samt en installation och tre skulpturer av Ronald Jones, USA. Konstnärerna arbetar med strategier som med teoretisk grund utgår ifrån att konsten spelar en social roll i samhället. På Magasin 3 visar de för första gången sina verk i Skandinavien. Alfredo Jaar, född 1956 i Chile och nu bosatt i New York, kallar sin konst för ”socio-kritiska installationer” där han bl a utifrån sin egen nationella identitet redogör för maktförhållandet mellan det som benämns ’i-land’ och ’u-land’. Också för Ronald Jones, född 1952 i USA och nu bosatt i Sverige, är underliggande ideologiska mekanismer föremål för granskning. I sin konst arbetar han med exklusiva material och utsökta former som lockar till ett rent estetiskt betraktande ända tills det av konstnären valda ämnet tränger sig på betraktaren. Konstnären presenterar med detta en metod som visar att inga former är neutrala, ingen blick opartisk.