A.R. Penck

17 september - 17 december 1989
Curator: David Neuman

I utställningen som är den första separatutställningen i Skandinavien presenteras 15 skulpturer av den tyske konstnären A.R. Penck. Konstnären föddes 1939 i Dresden och levde där som Ralf Winkler fram till 1980 då han beviljades utresetillstånd. Genom kontakten med Michael Werner i Köln 1965 vann konstnären internationellt erkännande mer än 15 år innan han själv kunde lämna Östtyskland. Konstnären har verkat under ett antal pseudonymer (T.M, Mike Hammer, Alpha Ypsilon) vilka alla står som symboler för begrepp (konzept) som han arbetar utifrån. Namnet A.R. Penck – efter geologen Albrecht Penck (1858-1945) – står främst för information. Konstnären ser en analogi i geologens genomforskande av berglagren och sitt eget genomforskande av ”konsthistoriens informationslager”.