Program

Seminarium Curating Stories

Datum: 30 november 2011
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Engelska

Välkommen till seminariet Curating Stories, som är ett samarbete mellan Magasin 3 och studenter vid Curatorprogrammet vid Stockholms universitet.

Med utgångspunkt i Andrea Zittel-utställningen Lay of My Land, kommer en gästpanel att undersöka och diskutera curatorskapets kreativa process, med fokus på historieberättande.

Curatorns roll har förändrats under de senaste åren. En högre grad av institutionalisering och professionalisering har medfört att rollen har omvärderats. Inte minst har de kreativa aspekterna av curatoriella praktiker uppmärksammats.

Seminariet belyser hur denna form av kreativitet kommer till uttryck genom curatoriella berättelser. Vad innebär berättandet – vare sig det uppfattas bokstavligt eller inte – för curatorn, konstnären, verken, rummet, publiken och samhället? Diskussionen kommer också att beröra relationen mellan curatorns berättelse och tolkningen av verket samt berättandets betydelse i olika kontexter och sett genom olika curatorers ögon.

Panelen består av: Richard Julin, biträdande direktör och chefscurator på Magasin 3; Magdalena Malm, konstnärlig ledare på Mobile Art Production; Bo Nilsson, konstnärlig ledare på den nya konsthallen Artipelag och Liv Stoltz, frilanscurator. Panelen representerar både institutionella och icke-institutionella aktörer på konstfältet, och de delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter i en diskussion modererad av Anders Karnell, konstskribent på tidskriften Nöjesguiden samt pedagog på Moderna Museet.

Curating Stories

Inträde: Fritt

Välkomna!

I samarbete med studenter på Internationella Curatorprogrammet: Alida Ivanov, Kirsten Hinder, Hanna Wörman, Irene Østbø.

Curatorprogrammet är ett internationellt masterprogram med inriktning mot konst, management och juridik vid Stockholms universitet. Utbildningen ligger under konstvetenskapliga institutionen och sker även i ett nära samarbete med verksamma curatorer. Magasin 3 har varit en aktiv aktör i utbildningen sedan starten 2003.

Läs mer om utbildningen