Program

Lucia Pizzani: Lava

Datum: 14 mars 2023
Plats: Magasin III Museum for Contemporary Art

Konstnären Lucia Pizzani (f. 1975 i Caracas, Venezuela) skapar ett nytt performanceverk för en kväll på Magasin III Museum for Contemporary Art. Inspirerad av och som respons på verken i museets pågående utställning Solar Mountains & Broken Hearts av Maya Attoun förenar det helt nya performanceverket skulpturala, ljud- och performativa element till ett hybridverk för en livepublik.

Lucia Pizzanis performanceverk Lava har, i likhet med Maya Attouns verk i utställningen, vulkanen Tamboras utbrott 1815 som utgångspunkt. Med anknytning till idéer om återfödelse, förvandling och förnyelse inspireras Lava av svart sand och rörelse, som refererar till den bördiga jorden som härrör från ett vulkanutbrott, och inkluderar Pizzanis serie keramiska Cuaima-skulpturer. Pizzani använder också inspelningar från det venezuelanska ljudarkivet Archivo Lares för att låta sitt eget och Maya Attouns verk samsas i ett delat kontinuum, samtidigt som performanceverket anammar temporaliteten i Attouns videokonstverk Cry (Cybernetic Year) (2021).

Anmälan till programkvällen sker via vårt nyhetsbrev.

Se en inspelning av performanceverket här.

Läs en intervju med museichef Tessa Praun om hennes tankar bakom att bjuda in konstnärer att kommentera andra konstnärskap här.


Porträtt Lucia Pizzani. Foto: Santiago De la Puente.

Lucia Pizzani kommer från Venezuela och är en Londonbaserad konstnär vars uttrycksfulla praktik involverar kroppen och jaget, alltid präglad av materialitet. En av de viktigaste frågorna för Pizzani är det inbördes förhållandet mellan narrativen om kvinnor i historien och om naturens processer av metamorfos. Hon arbetar med en mängd olika medier, däribland fotografi, keramik, video, teckning, performance och installation. Pizzani har arbetat som en del av miljörörelsen i Venezuela i många år och införlivar ofta ekologiska element i sina konstverk. Hennes utforskningar och produktioner är ofta hybrida, synkretiska och flytande i tiden, vilket gör att verken har flera tolkningslager. Lava skapades efter en inbjudan från Magasin III Museum of Contemporary Art till konstnären att konstnärligt kommentera och fördjupa sig i nyckelverk i Maya Attouns utställning.