Performance: Lava av Lucia Pizzani

Den 14 mars skapade Lucia Pizzani ett performance på Magasin III i koppling till Maya Attouns utställning Solar Mountains & Broken Hearts.

Performance
Dela: