Program

Föreläsning av Mona Hatoum

Datum: Från och med torsdag 28 april 2022 kl. 17
Språk: Engelska
Utställning: Mona Hatoum – Revisit

Under våren och hösten presenterar vi Mona Hatoum – Revisit, en separatutställning med Mona Hatoum

Torsdagen den 28 april gav Mona Hatoum en föreläsning på Magasin III. Föreläsningen livestreamades även till Accelerator

Efter föreläsningen fanns det möjlighet att se utställningarna Mona Hatoum – Revisit och Valfrändskaper, samt Chris Burdens omfattande arkivverk Deluxe Photo Book 1971–73.

Föreläsningen kan ses i efterhand här.


Porträtt Mona Hatoum. Foto: Mizuho Miyazaki © The Japan Art Association/ The Sankei Shimbun

Mona Hatoum föddes 1952 i en palestinsk familj i Beirut, Libanon. Medan hon var på ett kort besök i London 1975 bröt det libanesiska inbördeskriget ut, vilket hindrade henne från att återvända hem. Hon har bott i London sedan dess.

Ända sedan 1990-talets början har Mona Hatoum betraktats som en av vår tids mest betydelsefulla konstnärer. Genom installation, skulptur, performance, foto och video utforskar hon konsekvent frågor kring det bekanta och det främmande, hemmet och exilen, minnet och förlusten. Hatoums omfattande arbete anspelar på motstridigheten mellan dessa tillstånd och deras skiftande gränser. Något som vid första anblicken uppfattas som ett välbekant husgeråd kan genom förvridna skalor och oväntade material skifta associationer och bli till ett hotfullt redskap. Genom den sortens ständigt skiftande positioner ifrågasätter Hatoum etablerade sanningar och uppfattningar om världen.