Program

Föreläsning av Anne Karpf

Datum: 27 oktober 2009
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Engelska

Bellowed Endearments and Echoes of Resistance: How the Voice Bonds and Unbinds in Smadar Dreyfus’ ”Mother’s Day”

I Dreyfus fängslande installation vägrar rösten att bli låst i en definition. På samma gång ytterst personlig och resolut kollektiv, en markör av intimitet och en plats för motstånd, de ropade utbytena mellan mödrar och barn, separerade av den israelisk-syriska stilleståndslinjen på Golanhöjderna talar både om en specifik kontext – de Drusiska familjerna som är åtskilda på grund av Israels ockupation av området; hur kvinnorna i Mellanöstern använder rösten för att ge uttryck för sin klagan – och mer universellt: rösten som en sammanbindande vävnad mellan mödrar och barn; de många tonlägen som samexisterar i muntliga utbyten. Anonyma röster, osynkroniserade ordväxlingar: Dreyfus formar dem till ett uttrycksfullt verk i gränslandet mellan separation och närhet, mellan tystnaden och det uttalade.

Anne Karpf är författare och sociolog. Hennes böcker inkluderar familjebiografin The War After Living: Living with the Holocaust (Faber Finds) och The Human Voice: The Story of a Remarkable Talent (Bloomsbury). Hon skriver om samhälle och kultur i dagstidningen The Guardian, bidrar regelbundet till BBC’s sändningar och är medredaktör till A Time to Speak Out: Israel, Zionism and Jewish Identity (Verso). Hon undervisar på London Metropolitan University.