Program

Artist talk och boksignering med Mika Rottenberg

Datum: 8 februari 2013
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska
Utställning: Sneeze to squeeze

Intendent Tessa Praun samtalade med Mika Rottenberg om hennes konstnärskap och om utställningen Sneeze to Squeeze. Efter samtalet signerade Mika Rottenberg sin nya katalog. Katalogen finns att köpa i entrén.