Artist talk: Mika Rottenberg

Mika Rottenberg samtalar med intendent Tessa Praun om sitt konstnärskap och om processen bakom utställningen Sneeze to Squeeze som visades på Magasin 3 våren 2013. Mika Rottenberg berättar hur olika signifikativa verk som Tropical Breeze, Dough, Squeeze, and Cheese växte fram från idé till genomförande och presentation på Magasin 3.

Mika Rottenberg delar med sig av sina olika inspirationskällor bl.a. Karl Marx arbetsideologi, den mångfacetterade staden New York och farmen på landsbygden i Florida. Samtalet berör frågor kring hur värde skapas, rummets betydelse för kroppen, det symbiotiska förhållandet mellan exhibitionism och voyeurism, om alkemisk förvandling, den mystik som omger vissa produkter samt hur det är att delta på en hårkonvention med Long Hair Club.

Inspelat den 8 februari 2013 på Magasin 3, Stockholm

Språk: engelska

Längd: 54:59 min

Artist talks
Dela: