Program

Ai Weiwei besöker Magasin III

Datum: Från och med tisdag 17 november 2015 kl. 10

Under arbetet inför Ai Weiweis stora separatutställning på Magasin III (som ägde rum våren 2012) blev konstnären arresterad och hölls frihetsberövad i över 80 dagar. När han frigavs ålades han med reseförbud och fick inte lämna Kina på fyra år. Sommaren 2015 återfick Ai Weiwei äntligen sitt pass.

På tisdag 17 november 2015 kom Ai Weiwei och hans familj till Magasin III. Tillsammans med utställningens curator Tessa Praun och museichef David Neuman gick han igenom dokumentation från utställningen 2012 som han själv enbart fick uppleva via Skype.