Aktuella utställningar

Magasin III är en plats där den samtida konsten står i centrum. Vi vill utmana och inspirera människor och dela med oss av var vår kultur befinner sig just nu. Sedan starten 1987 har vi stöttat konstnärlig verksamhet genom separatutställningar och tematiska grupputställningar med internationellt etablerade konstnärer som även får möjligheten att producera nya verk. Vårt utställningsprogram ger även återblickar och reflektioner kring konstnärskap som Magasin III har visat i tidigare sammanhang och har verk av i samlingen.

I betraktarens öga

Lotta Antonsson, Maya Attoun, Eitan Ben Moshe, Christian Boltanski, Adam Broomberg, John Coplans, Rineke Dijkstra, Tom Friedman, Annika Elisabeth von Hausswolff, Kyung-Me, Santiago Sierra, Miroslav Tichý, Danh Vo, Philip-Lorca diCorcia
18 november 2022 - 18 juni 2023
Curator: Olga Krzeszowiec Malmsten
Läs mer