Aktuella utställningar

Magasin III är en plats där den samtida konsten står i centrum. Vi vill utmana och inspirera människor och dela med oss av var vår kultur befinner sig just nu. Sedan starten 1987 har vi stöttat konstnärlig verksamhet genom separatutställningar och tematiska grupputställningar med internationellt etablerade konstnärer som även får möjligheten att producera nya verk. Vårt utställningsprogram ger även återblickar och reflektioner kring konstnärskap som Magasin III har visat i tidigare sammanhang och har verk av i samlingen.

Skin of the Soul

Carin Ellberg, Noa Eshkol, Anton Henning, Susanne Henriques, Nathalie Djurberg & Hans Berg, Markus Schinwald, Linnéa Sjöberg, Olle Skagerfors, Geraldine Swayne, Sixten Sandra Österberg
Från och med 9 september 2023
Curatorer: Tessa Praun, Sofia Ringstedt
Läs mer