Francisco Goya, 1746 – 1828

Duro es el paso! (Det är ett tungt steg!)

ca. 1810-1823
Blad 14 ur sviten Los Desastres de la Guerra. Första utgåvan 1863. Linjeetsning, flatbitning, torrnål och stickel på papper.
45 x 58 cm
Nationalmuseum