Francisco Goya, Det är ett tungt steg! (Duro es el paso!); Blad 14 ur sviten Los Desastres de la Guerra, c. 1810-1823, första utgåvan 1863.

Foto: Nationalmuseum, Stockholm

Dela: