Tony Matelli

Chicago , Illinois , USA
1971

Tony Matelli föddes 1971 i Chicago, han bor och arbetar i Brooklyn. Matelli har en Master of Fine Arts från Cranbrook Academy of Art i Michigan.

Matelli arbetar i en mängd olika skulpturala tekniker och material, hans oeuvre visar en kuslig fusion av begreppsmässig tydlighet och teknisk bredd. Många frågeställningar i hans generation – alienation, ambivalens och dekadens – manifesterar sig direkt i hans verk. Hans skulpturer har pregnans och uppriktighet, som samtidigt kan verka krass och djup. Det finns också ett element av provokation; en protest mot att spela enligt de allmänt accepterade reglerna eller konventionerna som finns som en oskiljbar del av världen som omger oss. Hans skulpturer kan bäst beskrivas som anti-monument, som omtolkar den hyperrealistiska traditionen i amerikansk skulptur.

Matellis verk ingår i flera offentliga samlingar över världen och han har varit föremål för viktiga mitt-i-karriären-retrospektiver på The Davis på Wellesley College, USA (2014); Bergen Kunstmuseum, Norge (2013) och ARoS, Aarhus Kunstmuseum, Danmark (2012).