Philip-Lorca diCorcia

Hartford , Connecticut , USA
1951

Philip-Lorca diCorcia är född 1951 i Hartford, Connecticut. Han har studerat vid School of the Museum of Fine Arts i Boston och tog sin Master of Fine Arts från Yale University, 1979. För närvarande bor och arbetar han i New York och är senior kritiker vid Yale University.

Den amerikanske fotografen gav sig tillkänna på 1980-talet som en del av en generation fotografer som försökte utforska och utmana mediets gränser. Under de senaste tre decennierna har han blivit känd för sina noggrant planerade och utförda fotografier som involverar en mängd olika individer, inklusive vänner, släktingar, anonyma främlingar, poledansare och gatukriminella, bland andra. diCorcia placerar sina subjekt i på förhand bestämda men till synes slumpmässiga positioner och sammanhang, bilderna är långt ifrån äkta ögonblicksbilder, utan utforskar snarare spänningen mellan det tillfälliga och det poserade, det oavsiktliga och det ödesbestämda. Hans verk är både dokumentära och teatraliska och verkar i mellanrummet mellan fakta och fiktion.

Foto: Norbert Miguletz.
© Schirn Kunsthalle Frankfurt 2013.