Louise Bourgeois

Paris , France
1911 – 2010

Louise Bourgeois är född 1911 i Paris, hon bosatte sig i New York under 1930-talet där hon levde till sin död 2010.
Hon studerade konst på olika skolor i Paris, bland annat Ecole du Louvre, Académie des Beaux-Arts, Académie Julian och Atelier Fernand Léger.

Louise Bourgeois medverkade i utställningen Extension på Magasin III, 2002.