Johanna Gustafsson Fürst

1973

Johanna Gustafsson Fürst föddes 1973 i Stockholm, där hon bor och arbetar. År 2003 mottog hon sin masterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Gustafsson Fürsts arbetsprocesser bryter sig in i sambanden mellan sociala system och individers existens, till exempel i relationerna mellan makt och motstånd, språk och kropp, språkligt våld och inneslutningar och uteslutningar i de offentliga rummen. Hon använder sig främst av skulptur och platsspecifika installationer där det fysiskas förmåga att svara an och operera relationellt i rummen är centralt för att skapa växlingar mellan det kända och det tänkta. Hon ser skulpturen som en integrerande och rörlig plats som öppnar för möjligheten till omorienterande dialoger.

Gustafsson Fürsts verk har ställts ut både i Sverige och internationellt på bland annat Accelerator, Stockholm, 2020; Moderna Museet, Malmö, 2019 och Riga Biennalen, 2018. 2017 mottog hon Moderna Museets Vänners skulpturpris följt av en omfattande soloutställning.

I december 2020 tillträdde hon som professor i skulpturala processer på Kungl. Konsthögskolan.