Joel Fisher

Salem , Ohio , USA
1947

Joel Fisher bor och arbetar vid kusten i nordöstra England och i norra Vermont, USA. Han har bott i New York, London, Paris och Berlin. Han har studerat vid Kenyon College i Ohio och tog doktorsexamen vid University of Sunderland, England. Han har mottagit flera prestigefyllda utmärkelser, däribland Thomas J. Watson Fellowship, DAAD Berlin-stipendium, Guggenheim Fellowship och Howard Foundation Grant.

Innan han blev skulptör arbetade Fisher tvådimensionellt och menar att den största överraskningen medan hans verk växte fram var att upptäcka att fingertopparna är mer känsliga än synen. Han insåg också att det tvådimensionella till fullo är möjligt att förstå ur en enda synvinkel, men så snart det blir tredimensionellt är det nödvändigt att samla information från flera olika utgångspunkter och syntetisera dem.

Många av Fishers skulpturer har ursprung i en teckning som han kallar en apograf , där en skör konfiguration kopieras på papperet på vilket det blev funnet. När denna form väljs som inspiration för en skulptur inleder den tomma grafiska symbolen sin passage mot varaktighet och tyngd. En tvådimensionell teckning översatt till tre dimensioner måste bedömas annorlunda, särskilt när konstruktionen av ett nytt objekt innebär fysiskt engagemang i ett nytt ämne. En skulptur blir till när den en gång bräckliga formen etablerar och anpassar sig. Formen måste ta på sig lämplig klädsel för detta nya sammanhang. Mycket av arbetet handlar om att bevara det som står på spel under övergången. Det är spännande att se hur något som är naturligt sårbart rör sig mot varaktighet och tyngd. Verket Seed är en sådan skulptur. Det finns två versioner av detta verk, och även om inspirationen utgår från samma apografkälla handlar de om olika skulpturala upplevelser.

Fishers verk ingår i flera samlingar, inklusive Kunstmuseum Bern, Bern; Kunstmuseum Luzern, Luzern; Malmö Konstmuseum; Centre Georges Pompidou, Paris; Städtisches Museum, Mönchengladbach; Stedelijk Museum, Amsterdam; Tate Gallery, London och Museum of Modern Art, New York.