Joe Felber

Sursee, Lucerne , Switzerland
1951

Joe Felber föddes 1951 i Schweiz, men flyttade år 1980 till Sydney, Australien där han sedan dess är verksam.

Felber beskriver sin egen konstnärliga produktion som influerad av sitt resande mellan Australien och Europa. Hans oeuvre är en väv av olika kulturer och globaliseringens framväxt. Vidare utforskar Felber även utplånandet av fysiska kulturarv.