Janet Cardiff

Ontario , Alberta , Canada
1957

Janet Cardiff är mest känd för sina ljudverk och filmer som hon ofta skapar i samarbete med sin partner George Bures Miller. I hennes ‘promenader’ leds deltagarna genom en byggnad eller en stadsdel av hennes röst på en audioguide. Med detta verktyg som vanligtvis används i museipedagogik skiftar Cardiff mellan det förgångna och nuet, minnet och fakta för att engagera besökaren i hennes platsspecifika rutt. Hennes berättandestruktur sammanför realitet med deltagarens egna erfarenheter och historia. Med flertalet av hennes verk undersöker Janet Cardiff den audiovisuella perceptionen och betraktarens fantasi. Besökarens deltagande är viktigt och varje person får en egen upplevelse av verket.