Hanna Ljungh

Washington , DC , USA
1974

Hanna Ljungh bor och arbetar i Stockholm. Hon har under en längre tid ägnat sig åt ett konstnärligt undersökande av den materia vi benämner som sten, mark, jord, land och berg. Ljunghs arbetssätt är precist men sublimt. Hon fick 2016 ett stort genomslag både i Sverige och internationellt med sin nästan sex timmar långa film I am mountain, to measure impermanence i vilken hon i en enda tagning och från Kebnekaises norra topp filmat den smältande sydtoppen. Ljungh arbetar med video, foto, skulptur och installationer där hon omvärderar relationen mellan det vi anser som mänsklig och icke-mänsklig existens.

Ljungh har en Bachelor of Fine Arts från Parsons School of Design, New York och en Master of Fine Arts från Konstfack, Stockholm. Ljunghs verk har under de senaste åren presenterats i soloutställningar på Anna Bohman Gallery, Stockholm; Galleri Arnstedt, Skåne och Fondazione Pini, Milano. Grupputställningar inkluderar Kiruna Forever, Arkdes, Stockholm (2020-2021); Sensing Nature from within, Moderna Museet Malmö (2019-2020) och Rivers of Emotions, Bodies of Ore, Trondheim Kunsthall, Norge (2018). Ljungh har även visats i flertalet internationella och nationella filmfestivaler och screenings som Oberhausen Kurtzfilmtage, Kasseler Dokumentarfilm-und Videofest, Moderna Museet Filmklubb och Göteborgs Internationella Filmfestival.

Hennes verk ingår i prestigefulla privata och offentliga samlingar som bland annat Statens Konstråd, Stockholm; Stockholm Konst; Region Skåne; Region Stockholm; Uppsala Kultur & Bildning och Collezione Maramotti, Reggio Emilia.