Geraldine Swayne

Guildford, Surrey , UK
1965

Geraldine Swayne, född 1965, är en målare baserad i Sussex, som nyligen har ställt ut på bland annat Royal Academy of Arts, London (2019); Turps, London (2018); Fine Art Society, London (2017); och Aeroplastics, Bryssel (2017). Hon studerade konst vid Newcastle University, UK, (1985–1989), hennes praktik inkluderar även användandet av rörlig bild och musik. Hon har arbetat som programmerare av specialeffekter, gjort ett flertal experimentella filmer (inklusive Super8-till-Imax-filmen East End med Nick Cave 1999) och i tio år var hon medlem i det konstnärsinitierade krautrockbandet Faust.

Hennes figurativa målningar kombinerar en snabb performativ energi med det mystiska frusna narrativet hos en kontextfri filmstillbild. Swayne använder vanligtvis en mängd olika källor; personliga fotografier, funna bilder, pornografi med mera, för att trolla fram narrativ och porträtt som inte är av denna världen.

Akten att måla, både bild och hantering, förenar olika element, eftersom hon på ett skickligt sätt grupperar många material, från lysande glansig emaljfärg på små koppar- eller aluminiumplåtar (som hon kanske är mest känd för), till stora oljor och akryler på duk, som ibland får hennes karaktärer att växa till mer än naturlig storlek.