Evert Lundquist

1904 – 1994

Evert Lundquist föddes 1904 i Stockholm. Han bodde och arbetade i Stockholm fram till sin död 1994.

Lundquist studerade vid Wilhelmsons målarskola, Académie Julien i Paris, samt Konstakademien, där han även var professor under åren 1960–1970.

Evert Lundquist formade den svenska 1900-talskonsten både som målare och som lärare. Hans första offentliga erkännande som ung konstnär kom genom en utställning 1934 i Konstnärshuset i Stockholm. 1944 visades en mitt-i-karriären-retrospektiv av hans verk på Konstakademien, som kom att betraktas som hans publika genombrott. Under de följande decennierna visades Lundquists verk flitigt i Sverige, men även i Europa och Nord- och Sydamerika.

Lundquists konst återfinns i samlingar som Tate Gallery, London; Nationalmuseum, Stockholm; Moderna Museet, Stockholm; Göteborgs konstmuseum; Norrköpings konstmuseum; och Malmö museum.

Foto: Copyright © Evert Lundquists Ateljémuseum.