Elisabeth Frieberg

Stjärnhov , Sweden
1977

Elisabeth Frieberg tog sin examen vid Konsthögskolan i Umeå 2010. Hon har byggt upp och är ansvarig för den nya måleristudion på Konstfack i Stockholm där hon undervisar sedan 2016.

En väsentlig del av Friebergs arbetsprocess utgörs av att befinna sig i och att måla utifrån naturen på för henne betydelsefulla platser runt om i världen. Färger och stämningslägen från dessa platser – liksom en undersökning av begrepp som skala, rytm och tid – ingår som likvärdiga delar i hennes utforskande abstrakta måleri. I arbetet med sju av de nio målningarna som nu finns i Magasin III:s samling har en vistelse i öknen utanför Taos i New Mexico, USA, 2013, varit avgörande.

Friebergs verk ingår även i andra privata och offentliga samlingar, som Statens konstråd och Aguélimuseet. Soloutställningar inkluderar Sörmlands Museum, Nyköping (2019–2020) och Magasin III Museum for Contemporary Art, Stockholm (2017). Hennes verk har visats på bland annat Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, Stockholm (2016); Statens Konstråd, Stockholm (2015); Uppsala Konstmuseum (2010) och på svenska gallerier. Frieberg har erhållit betydande stipendier från bland annat Kungliga Konstakademien, Konstnärsnämnden, Bærtlingstiftelsen och Aguélimuseets Vänner.

Elisabeth Frieberg bor och arbetar i Stockholm.