Dominique Gonzalez-Foerster

Strasbourg , France
1965

Dominque Gonzalez-Foerster är en fransk konstnär född 1965 i Strasbourg, idag verksam i Paris. Hon är utbildad vid L’École du Magasin, Le Magasin, Centre National d’Art Contemporain de Grenoble, École des Beaux Arts, Grenoble och Institut des Hautes Études en Arts Plastiques i Paris.

Gonzalez-Foerster är en tvärdisciplinär konstnär och blandar referenser och inslag från litteratur, film, arkitektur, filosofi och kritisk teori i sin konst. Genom immersiva installationer som anspelar på film, använder Gonzalez-Foerster vår upplevelseförmåga för att ifrågasätta essensen i objekt och det materiella och betydelsen av kontext.

I senare verksserie kallade the Apparitions använder Gonzalez-Foerster live-perfomance och holografiska projektioner för att smälta samman karaktärer från historien, litteraturen och filmen med deras sociologiska källor och efterdyningar. Baserade på elliptisk text som lägger lika mycket vikt på fiktion och fakta som på vårt mångsidiga och flyktiga minne, skapar Gonzalez-Foerster heterogena världar drivna av spänningen mellan det ändliga och oändliga, det empiriska och det dramaturgiska.

2002 tillägnades Gonzalez-Foerster Marcel Duchamp-priset, och hon har deltagit i utställningar på institutioner som bland annat Centre Pompidou, Paris; Museum of Modern Art, Rio de Janeiro; Guggenheimmuseet, New York; Tate Modern, London; Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Paris. Gonzalez-Foersters konst återfinns i samlingar som Centre Pompidou, Paris; Moderna Museet, Stockholm; Guggenheimmuseet, New York; Tate Modern, London; Magasin III Museum for Contemporary Art, Stockholm; Fondation Louis Vuitton, Paris.

Foto: © Fred Ernst courtesy Esther Schipper.