Danica Phelps

New York , New York , USA
1971

Danica Phelps är född 1971 i New York. Sedan 1996 har hon dokumenterat alla sina inkomster och utgifter genom ritningar i ett system som blir allt mer mångskiktat och komplicerat. I detta system är varje ritning en skildring av en daglig aktivitet och dokumentation av en finansiell transaktion och varje dollar representeras av en enkel linje i akvarell: grön för inkomst, röd för kostnad och grå för kredit. Resultatet är en enorm personlig dagbok, även om det är svårt att prata om resultat. Främst för att verket alltid är ett pågående arbete och också för att arbetet i sig nästan inte är ett verk utan ett spårande, ett dokument av vardagens pusselbitar.

Phelps verk samlar begreppsmässiga föregångare, inte bara genom att ta hänsyn till ekonomin som ett huvudtema i sitt arbete utan också i användandet av datainsamlingen, grundligheten och faktadokumentationen, som har en viktig funktion inom konceptkonsten.

Phelps har deltagit i Whitney Triennale och Wienbiennalen 2015. Phelps har haft separat- och grupputställningar på bland annat Weatherspoon Art Museum, Greensboro (2017); Museum Folkwang, Essen (2012); Museum Moderner Kunst (mumok), Wien (2010); Chicago Cultural Center, Chicago (2008); Contemporary Arts Museum, Houston (2007); Brooklyn Museum of Art, Brooklyn (2004); New Museum of Contemporary Art, New York (2003) och Fundación La Caixa, Barcelona (2000).

Hennes verk ingår i samlingarna på bland annat Brooklyn Museum of Art, New York; Whitney Museum, New York; Arkansas Arts Center, Arkansas; Colecção Madeira; Daimler Art Collection; Farnsworth Art Museum, Rockland; Hammer Museum, Los Angeles; The West Collection, Oaks; Magasin III Museum for Contemporary Art, Stockholm; Seattle Art Museum, Seattle; University of New Mexico Art Museum, Albuquerque; Wien Museum, Wien; Yale Art Museum Collection, New Haven; Fundación La Caixa, Barcelona och Tang Teaching Museum, New York.