Dan Wolgers

Stockholm , Sweden
1955

Dan Wolgers är född 1955 i Stockholm där han är fortsatt verksam idag. Han fick sin utbildning på Kungliga Konsthögskolan där han 1995 även blev utnämnd till professor.

I sin konst använder sig Wolgers ofta av vardagsföremål och ready-mades som genom lekfullhet i en dadaistisk tradition och en nyfikenhet för det materiella och immateriella ifrågasätter såväl konst som konsthandel och vad som är äkta och falskt. Wolgers verk uppmanar till eftertanke och mer än sällan av en provocerande natur.

1992 fick Wolgers i uppdrag att göra omslaget till Stockholms telefonkatalog och valde då att trycka sitt eget namn och telefonnummer på omslaget. Efter otaliga irriterade samtal från människor bytte till slut Wolgers nummer. Idag säljs katalogen på kvalitetsauktioner och finns representerad i samlingen på Museum of Modern Art i New York.

Wolgers har haft flertal utställningar på ansedda gallerier och museer i Sverige, samt är en av få svenska konstnärer som deltagit i en utställning på Louvren i Paris. Därtill deltog han år 1990 på Venedigbiennalen, och är idag representerad i samlingarna på Moderna Museet, Malmö Museum och i privata samlingar.

Foto: Per-Erik Adamsson.