Charlotte Gyllenhammar

Lerum , Sweden
1963

Charlotte Gyllenhammar föddes år 1963 i Lerum. Hon har studerat vid Hovedskous målarskola i Göteborg, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Royal College of Art i London. 1995 utnämndes Gyllenhammar till professor vid Konsthögskolan i Malmö.

Sitt genombrott fick Gyllenhammar 1993 med verket Dö för dig, en 120 år gammal ek som vänts upp och ned och svävade över Drottninggatan i Stockholm. Det upp och ned-vända perspektivet har sedan återkommit i Gyllenhammars konstnärskap ett flertal gånger. Ifrågasättande av identitet, femininitet, akten att falla och ett utforskande av gränser mellan det yttre och inre är även det återkommande teman i hennes oeuvre.

Från början tränad i måleri, har Gyllenhammar under senare år kommit att fokusera på film och tredimensionella installationer. Surrealismens influenser gör sig påmind i Gyllenhammars konst, inte i bildspråket utan snarare i hennes förmåga att desorientera och introducera nya varanden.

Gyllenhammar har i urval ställts ut på Moderna Museet; Stiftelsen Wanås; Magasin III Museum for Contemporary Art; International Sculpture Biennale, Bad Homburg and Frankfurt RheinMain, Tyskland; Louisiana Museum of Modern Art, Danmark; Guggenheim Museum Bilbao, Spanien. Hennes konst finns i både publika och privata samlingar i Sverige såväl som USA, Tyskland, Frankrike och Italien.

Foto: Bruno Ehrs.