Cecilia E. Parsberg

Sweden
1963

Cecilia Parsberg är Fil.Dr i Fri konst, hon bor och arbetar i Stockholm och pendlar till Karlstad universitet där hon är lektor i bildgestaltning med 30% forskning.

Hennes arbeten har visats på bland andra Tate i London, på Moderna Museet, Nationalmuseum och Magasin III i Stockholm. Hon är aktuell med det turnerande offentliga verket En Plats i Europa och The Chorus of Begging and The Chorus of Giving, en installation i Statens Konstråds projekt Choreographies of the Social i Stockholm. Senaste publicerade essäer är ”We are losers and you have to learn from us” i internationella och interdiciplinära antologin Heritage and Borders, utkommer hösten 2019 och ges ut av Institutionen för Kultur och estetik, Stockholms Universitet i samverkan med Kungl. Vitterhetsakademien och ”Voices” i antologin Can a Person be Illegal? Refugees, Migrants and Citizenship in Europe utgiven av Uppsala universitet.

Hennes doktorsavhandling i Fri konst, Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? En undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016 består av nio textkapitel och gestaltningar med rörlig bild och ljud.